NEN-EN 1090-1 norm voor het vervaardigen van staalconstructies


De NEN-EN 1090-1 is de geharmoniseerde Europese norm, die van toepassing is op dragende staal, RVS en aluminium constructiewerken

Constructies als gebouwen, bruggen en ondersteuningen voor bijvoorbeeld silo’s, moeten vanaf juli 2014 volgens deze norm gemaakt worden. De EN 1090-1 norm is gepubliceerd, omdat vanaf 1 juli 2014 constructieve bouwproducten CE gemarkeerd moeten worden. Daarnaast moet er ook een conformiteitsverklaring te worden afgeven. De EN 1090-1 norm heeft consequenties voor fabrikanten van stalen, RVS en aluminium constructiedelen voor de bouw. Deze norm maakt een eind aan aparte regeltjes per land voor het vervaardigen van en verhandelen constructies.

Staalbouw Hendriks B.V. en de EN 1090-1 

Staalbouw Hendriks B.V. is door TÜV Nederland beoordeeld op de prestatiebestendigheid voor EN 1090-1 en sinds september 2014 in het bezit van het EN 1090-1 certificaat. De EN 1090-1 bestaat uit verschillende klassen. Staalbouw Hendriks B.V. is gecertificeerd voor Uitvoeringsklasse EXC 1 t/m EXC 2. Dit certificaat bevestigd dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid zoals beschreven in bijlage ZA van de norm(en) NEN-EN 1090-1:2009/A1:2011 onder systeem 2+ worden toegepast, en dat de productiecontrole in de fabriek voldoet aan alle voorgeschreven eisen.

Staalbouw Hendriks B.V. en de EN ISO 3834-3

Staalbouw Hendriks B.V. is door TÜV Nederland ook beoordeeld op de prestatiebestendigheid voor EN-ISO 3834  en sinds september 2014 in het bezit van het EN-ISO 3834-3 certificaat. Dit certificaat is een internationaal erkend kwaliteitssysteem voor het lassen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het werken met gecertificeerde lassers, lassen volgens gekwalificeerde lasmethoden en het voldoen aan identificatie- en naspeurbaarheidseisen.
De EN-ISO 3834-3 zorgt ervoor dat er een product wordt verkregen wat voldoet aan de juiste kwaliteitseisen

CE-markering en prestatieverklaring

Staalbouw Hendriks B.V. levert een CE-markering en prestatieverklaring op alle vervaardigde stalen en/of aluminium constructie-onderdelen. Staalbouw Hendriks B.V. is aangesloten bij de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Staalbouw en opgenomen in het FPC register van gecertificeerde bedrijven. 


Uw betrouwbare leverancier voor constructiewerk

Bij Staalbouw Hendriks bent U gegarandeerd van een hoge kwaliteit constructiewerk dat aan alle wettelijke eisen voldoet. Wij gaan voor 100% tevredenheid!